Callas-Audio®

 


Callas-Audio is Graham Audio dealer.

We zijn bijzonder gecharmeerd van de LS5/5 en LS5/8s. Onze focus ligt op deze modellen.

Er is inmiddels een speciale Bamboe Carbon stand in ontwikkeling voor de LS5/5 en LS5/8.

Graham Audio: Voel de Muziek.